قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ

از یـــــــاد رفــتـــــــه...

هـمـه مـیـگـن کـه اون رفـــت زنـدگـی کـن...امـا کـسـی درک نـکـرد کـه او خـود زنـدگـیـــــم بـود....

  
 
 
 
  
مـشـتـــــــــــــی خــــــــــاک بـــــر مــی دارم
 
 
شایــد ایـن همــان نیــمه گمــشده مــن اسـت
 
 
کـه خــــــدا یــــــادش رفــــتـه بـســـــــازه!!!!!
 
 
 
  ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥  
 

  به وبلاگ(از یاد رفته)خوش آمدید  

 

♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هیچ زخمی خوب نمی شه...

 

یا جاش می مونه یا یادش...

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥ ♥♥

♥♥♥

 

خدایا مرا ببخش برای داشتن

 

 کسی که ارزش نگاه کردنم نداشت

 

سرت فریاد زدم...

 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

روزی با خود فکر می کردم

 

که اگر تو را با غریبه ای ببینم

 

تمام شهر را به آتش خواهم کشید

 

اما حالا حتی حاضر نیستم

 

که یک کبریت روشن کنم ببینم تو کجایی....

 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

باد آورده را باد می برد.....

 

قبول...

 

اما تو که با پای خودت اومدی.....چرا؟؟؟ 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

یک لبخند زیبا بسته بندی کرده ام...

 

برای روزی که اتفاقی تو را ببینم....

 

آنقدر تمیز می خندم که به خوشبختیم

 

حسادت کنی...

 


 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

دلم تنگ شده برای روزهای کودکی ام

 

که بهونه ی گریه کردنم یک عروسک بود...

 

نه یک آدم !!!

 


 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

این بود دنیایی که برای آمدنش به

 

شکم مادرم لگـد

 

می زدم ؟؟؟

 

لعنت به من........

 

ارزشش را نداشت....

 

ببخش مادرم...!

 

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

گفته بودم لب تر کنی برات میمیرم

 

اما نه در این حد که

 

لبانت را با لب های دیگری تر کنی...

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

سر میز شام یک هو یاد تو می افتم

 

حلقه می زنند چشمانم اشک را

 

همه متعجب نگاهم می کنند

 

لبخند می زنم و می گوییم:...

 

چقدر داغ بود!

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

طناب دار را به گردنم آویختند

 

گفتند : آخرین آرزو ؟

 

گفتم : دیدن یار ...

 

گفتند : خسته است،

 

راستش تا صبح طنابت را می بافته...

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

به خدا گفتم: خدایا تو که میدونستی تنهام میذاره

 

چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم؟؟؟

 

خدا گفت:اونجور که اون بهت گفت دوستت دارم

 

که منم باورم شد

 

♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 نگران اشک هایم نباش....

از لبخندم بترس که معنایش........

اشک های فردای توست !!

    

را با غریبه ای ببینمspan style=

span style=

span style=

+ ????? | سه شنبه چهاردهم آذر 1391???? | 9:14 ??????? | نیوشــــــــا |


اســمـش نــه عــشـق اســت نــه عـلاقـه و نــه عــادت...

حــمـاقــت مــحـض اسـت...

دلــتـنـگ کــسـی بــاشی...

کــه دلــش بــا تــو نــیـسـت...

عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا
+ ????? | شنبه نهم دی 1391???? | 20:1 ??????? | نیوشــــــــا |مـانـنـد شــیـشـه

شکـسـتـــنـــم آســان بـــود...

ولـی دیگـــر بــه مــن دسـت نــزن

ایــن بـار زخـمـی ات خــواهـم کـرد

عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا

+ ????? | شنبه نهم دی 1391???? | 19:48 ??????? | نیوشــــــــا |


درد مــن تــنـهـایـی ام نــیـسـت...


درد مــن ایــن اســت...


هــر روز از خــودم مــی پـرسـم...


مــگـر خــودش مــرا انــتـخـاب نــکـرد...


عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا

+ ????? | شنبه نهم دی 1391???? | 19:40 ??????? | نیوشــــــــا |


خـیلی دلـم مـی گـیره وقـتی مـی بـینـم :

مـن هـسـتم....

او هـم هـست......

امـا قسـمـت نـیـست......


عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا

+ ????? | شنبه نهم دی 1391???? | 19:36 ??????? | نیوشــــــــا |


ایــن روزهــا عــشـق را بــا پــا پــیـش مــی کـشنـد...

و بــا دســت پــس مــی زنـنـد...

حــیـف عــشـق کــه زیــر دسـت و پــاسـت...


عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا
+ ????? | جمعه هشتم دی 1391???? | 21:16 ??????? | نیوشــــــــا |


امروز معلمم می گفت : دو خط مـوازی هیچـگاه به هـم نمی رسند!!  

مگر اینکه یـکی از آن ها خـود را بشـکند.....  

گفـتم : من که خـودم را شکستم پس چرا به او نرسیدم ؟؟؟؟  

لبـخند تلـخی زد و گفـت :  

شاید او هـم به سـوی خـط دیگری شکسته باشد.........  

عکس عاشقانه گریه دار جدید

+ ????? | یکشنبه سوم دی 1391???? | 23:5 ??????? | نیوشــــــــا |کــاش گــفـتـه بــودی...


کــاش گــفـتـه بــودی عــاشـق دیــگـری شــده ای...


مــن خــودم عــاشـق بــودم درکــت مــی کـردم...+ ????? | جمعه یکم دی 1391???? | 14:2 ??????? | نیوشــــــــا |بــا مــردی زنــدگـی کــن...


کــه روژ لــبـت را خــراب کـــنـد...


نــه ریــمـل چــشـم هــایـت را...+ ????? | جمعه یکم دی 1391???? | 13:53 ??????? | نیوشــــــــا |یــادت هــسـت روزی پــرسـیـدی ایــن جــاده

کـــجا مـی رود و مــن ســکـوت کــردم...

دیــدی جــاده جــایـی نــرفـت

آن کــه رفــت تــو بــودی...


   

 

+ ????? | جمعه یکم دی 1391???? | 13:46 ??????? | نیوشــــــــا |          پــیـش ایــن و آن آنــقـدر از خــوبـی هــای نــداشـتـه ات

          گــفـتـه ام کــه شــرم دارم بــگـویــم تــنـهایـم گــذاشـت...

                                 
+ ????? | پنجشنبه سی ام آذر 1391???? | 16:15 ??????? | نیوشــــــــا |آب نــریـخـتـم کــه بــرگـردی...

آب ریــخـتـم تـا پــاک شــود...

هر چــه رد پــای تــوسـت از زنــدگـیـم...+ ????? | چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391???? | 16:40 ??????? | نیوشــــــــا |گــاهـی آنــقـدر تــنـهـایـیـم کــه دوســت دارم


بــبـیـنـمـت...حــتـی بــا دیــگـری...+ ????? | یکشنبه بیست و ششم آذر 1391???? | 15:41 ??????? | نیوشــــــــا |آنــقـدر خــواسـتـمـت کــه نــخـواسـتـنـت را نــدیـدم...


آنــقـدر نــخـواسـتـی کــه هــیـچـی از مــن نــدیـدی...+ ????? | پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391???? | 23:1 ??????? | نیوشــــــــا |خــیـلـی ســخـتـه عــشـقـت رو بــا یــکـی دیــگـه بــبـیــنی...

بــعـد بــهـش اســمـس بــدی بــگـی کــجـایـی؟

بــگـه تــو قــلـبـتـم...!+ ????? | پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391???? | 22:37 ??????? | نیوشــــــــا |گــفـتـی کــه مـا بــه درد هــم نــمی خـوریـم...


امــا هــرگـز نــفـهـمـیـدی مــن تــو را بــرای


دردهــایـم نــمی خـواسـتـم...+ ????? | پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391???? | 22:23 ??????? | نیوشــــــــا |گــاهی از فـــکـر کــردن بــه تــو فــرار مـــیکـنـم...


مــثـل رد کــردن آهــنـگـی کــه خــیـلـی دوســتـش دارم...
+ ????? | پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391???? | 20:27 ??????? | نیوشــــــــا |ارزان تــر از آنــچـه فــکـرش را بــکـنـی بــودی...


امــا بــرای مــن گــران تــمـام شــدی...+ ????? | پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391???? | 20:15 ??????? | نیوشــــــــا |ایــن روزهــا احــسـاس بــچـه ای رو دارم...


رفــتـه تــو کــوچـه بــازی کــنـه...


امــا بـازیـش نــمـی دن...+ ????? | پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391???? | 19:32 ??????? | نیوشــــــــا |


بی مـنطـق تریـن عضـو بـدنم چـشمام انـد،

می بینـند کـه دیـگه دوستم نـداری

امـا بـاز هــم تـشنه ی دیـدنت انـد...+ ????? | پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391???? | 19:8 ??????? | نیوشــــــــا |آدم بــا گــذشـتـی بــود...


از مــن هــم گــذشــت...+ ????? | شنبه هجدهم آذر 1391???? | 20:21 ??????? | نیوشــــــــا |کــاشـکـی اون لــحـظـه ای کــه یــکـی ازت مــی پـرسـه؟


حــالـت چــطـوره؟...و تــو جــواب مــیـدی خــوبـم...


کــسـی بــاشـه مــحـکـم بــغـلـت کــنـه...و آروم تــو


گــوشـت بــگـه...مــیـدونـم خــوب نــیـسـتـی...
+ ????? | شنبه هجدهم آذر 1391???? | 20:7 ??????? | نیوشــــــــا |

 


فــرامـوش کــردنـت کــار آســانـی اســت...


کــافـیـسـت دراز بــکـشـم...


چــشـمـانـم را بـبـنـدم...


نــفـس نــکـشـم...+ ????? | شنبه هجدهم آذر 1391???? | 15:19 ??????? | نیوشــــــــا |تــنهـایــی را دوســت نــدارم امــا...


دلــم مــیـخواهـد در قــلـب تــو تــنهـای تــنـهـا بــاشـم...+ ????? | جمعه هفدهم آذر 1391???? | 12:35 ??????? | نیوشــــــــا |مــن اشــک مــی ریــزم امــا تــو...

چــشـم هــایــت را بــبـنـد...

ســخـت اســت مــی بـیـنـم...

مــی بـیـنـی و بــی خـیـالـی...+ ????? | جمعه هفدهم آذر 1391???? | 12:8 ??????? | نیوشــــــــا |اگــر مــرگ حــق تــمـامــی آدم هــاسـت...

کــاش خــوشـبـخـتـی هــم حــقـشـان بــود...+ ????? | چهارشنبه پانزدهم آذر 1391???? | 21:29 ??????? | نیوشــــــــا |کــسـی کــه دوســتـت داشــتـه بــاشـه هــر کــاری


مــی کـنـه کــه تــو رو بــدسـت بــیـاره...


امــا اگــر دوســتـت نــداشـتـه بــاشـه...


بــه هــر بــهـانـه ای مــی رود...
+ ????? | چهارشنبه پانزدهم آذر 1391???? | 20:36 ??????? | نیوشــــــــا |کــسـی کــه یــکـبـار رفــتـه...


اگــر هــم بــرگـرده...یــادت بــاشـه...


دیــگـه راه رفــتـن رو یــاد گــرفـتـه...+ ????? | چهارشنبه پانزدهم آذر 1391???? | 19:47 ??????? | نیوشــــــــا |


تـنـهایـی یـعنـی.....


عـاشـقـشی............


ولـی حـق نـداری بـهـش نـزدیـک شـی...


چـون اون دیـگـه تـنهـا نـیـست!+ ????? | سه شنبه چهاردهم آذر 1391???? | 10:46 ??????? | نیوشــــــــا |


بـه پـایان می رسـد ایـن عـشق


خـیانـت همـچـنان باقــیست...+ ????? | سه شنبه چهاردهم آذر 1391???? | 8:20 ??????? | نیوشــــــــا |